Oryginał Chip Tuning Power Box
Moc (przyrost mocy): 136KM 177 KM (+41) 144 KM (+8)
100 kW 130 kW (+30) 106 kW (+6)
Moment obrotowy (przyrost momentu): 400 Nm 483 Nm (+83) 418 Nm (+18)
Wykres Chip Tuning Volvo V60 I 2.0 D3 136KM 100kWChip Tuning Volvo V60 I 2.0 D3 136KM 100kW Power Box Volvo V60 I 2.0 D3 136KM 100kW