Chip tuning Volvo V60 I

Volvo V60 I Oryginał Chip Tuning Power Box
moc moment moc moment moc moment
turbo diesel Volvo V60 I 1.6 D 85kW 116 KM 270 Nm 132 KM (+16) 303 Nm (+33) 125 KM (+10) 292 Nm (+22)
turbo diesel Volvo V60 I 2.0 D2 88kW 120 KM 280 Nm 153 KM (+34) 360 Nm (+80) - -
turbo diesel Volvo V60 I 2.0 D4 Bi-Turbo 133kW 181 KM 400 Nm 204 KM (+23) 451 Nm (+51) - -
turbo diesel Volvo V60 I 2.0 D3 100kW 136 KM 400 Nm 177 KM (+41) 483 Nm (+83) 144 KM (+8) 418 Nm (+18)
turbo diesel Volvo V60 I 2.0 D3 120kW 163 KM 400 Nm 183 KM (+20) 455 Nm (+55) 169 KM (+5) 419 Nm (+19)
turbo diesel Volvo V60 I 2.4 D5 158kW 215 KM 420 Nm 249 KM (+34) 487 Nm (+67) - -
turbo benzyna Volvo V60 I 1.6 T3 110kW 150 KM 240 Nm 195 KM (+45) 290 Nm (+50) - -