Mitsubishi Pajero Sport II Original Chip Tuning Power Box
power moment power moment power moment
turbo diesel Mitsubishi Pajero Sport II 2.5 DI-D 178KM 131kW 178KM 400 Nm 214 KM (+35) 467 Nm (+67) 195 KM (+16) 426 Nm (+26)
turbo diesel Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 DI-D 200KM 147kW 200KM 450 Nm 248 KM (+48) 544 Nm (+94) 227 KM (+27) 514 Nm (+64)