Chip tuning Volvo V50

Volvo V50 Oryginał Chip Tuning Power Box
moc moment moc moment moc moment
turbo diesel Volvo V50 1.6 D 80kW 109 KM 245 Nm 132 KM (+23) 287 Nm (+42) 121 KM (+12) 285 Nm (+40)
turbo diesel Volvo V50 1.6 D 85kW 116 KM 270 Nm 132 KM (+16) 303 Nm (+33) 125 KM (+10) 292 Nm (+22)
turbo diesel Volvo V50 2.0 D3 110kW 150 KM 350 Nm 180 KM (+30) 410 Nm (+60) - -
turbo diesel Volvo V50 2.0 D 100kW 136 KM 320 Nm 155 KM (+19) 370 Nm (+50) 150 KM (+14) 350 Nm (+30)
turbo diesel Volvo V50 2.4 D5 136kW 185 KM 400 Nm 210 KM (+26) 460 Nm (+60) 215 KM (+30) 450 Nm (+50)
turbo benzyna Volvo V50 2.5 T5 162kW 220 KM 320 Nm 245 KM (+24) 365 Nm (+45) - -
turbo benzyna Volvo V50 2.5 T5 169kW 230 KM 320 Nm 258 KM (+29) 399 Nm (+79) - -